Web
 Analytics
Cổ phiếu INTUCH - (SET) | INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-05

Stock Check  (Updated: 2022-12-03 02:15:01)

INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 73.75
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

INTUCH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng55%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.28 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
291
  Magic Formula Rank by ROE
291
  Magic Formula Rank by ROIC
244
  Price 73.75
  PBV / Sector
6.28 / 4.52
  Earning Per Share 2.39
  PE / Sector
23.04 / 30.50
  PEG or PE/Growth / Sector
-10.51 / -2.35
  Average 1M Daily Value
240.33 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
162.62 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận72%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
334.32 / 21.43
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
246.37 / 16.91
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
39.91 / 1.99
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
20.63 / 8.69
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
21.69 / 8.58
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.66 / -0.05
  ROE (%) / Sector
27.13 / 15.89
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
31.47 / 15.88
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-2.85 / -0.50
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
X
  Dividend (%) / Sector
3.84 / 3.48
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
5.01 / 4.26
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-1.20 / -0.38
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-03 05:51:28
  SymbolINTUCH
  NameINTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorTechnology >> Information & Communication Technology
  MarketSET
  Listed Shares3,206.69 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 236,493.22 / 46,869.73
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks