Web
            Analytics
My Dashboard

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Sideway"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

Stock Price Quality Health
170.00
92
1.11
85
100.50
77
Stock Price Quality Health
16.30
100
17.80
100
13.60
100
Stock Price Quality Health
11.50
100
30.50
100
9.15
92
Stock Price Quality Health
Stock Price Quality Health

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

Stock Price Timing Health
56.75
96
6.40
96
9.95
96
Stock Price Timing Health
5.00
5
11.40
87
16.10
26
Stock Price Timing Health
Stock Price Timing Health
Stock Price Timing Health

Top Portfolio Những nhà đầu tư thu được tỷ suất lợi nhuận tốt nhất

Top Watch Most watched stock in Setscope.

Stock Price Quality Health
4.38
100
0.04
100
20.70
100

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

Stock Price Quality Health
3.76
23
1.54
46
0.65
46

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

Stock Price Quality Health
30.25
92
0.39
77
15.70
100
Stock Price Quality Health
30.25
92
0.39
77
15.70
100

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

Health Stock Last Change Volume
ALL 0.25 +19.05% 59,536,100
AJA 0.28 +16.67% 156,210,800
TWZ 0.08 +14.29% 6,523,500
TRC 0.68 +13.33% 1,096,134,200
NOVA 12.30 +11.82% 26,500
RWI 1.05 +11.70% 27,575,100
SAK 7.00 +11.11% 21,915,600
STGT 11.40 +8.57% 29,933,100
UPA 0.26 +8.33% 537,280,500
MTW 6.05 +8.04% 16,045,400
Health Stock Last Change Volume
TSC 14.00 -10.26% 460,000
PRAPAT 2.06 -8.04% 11,552,600
FNS 3.80 -7.77% 8,693,300
JCKH 0.12 -7.69% 3,601,600
GBX 1.09 -7.63% 52,734,900
TNITY 7.75 -6.63% 3,340,900
UOBKH 5.65 -5.83% 1,100,000
M-PAT 4.12 -5.50% 100
TKN 11.30 -5.04% 22,682,600
KC 0.19 -5.00% 9,025,000