Web
            Analytics
Deepscope แพลตฟอร์ม AI สำหรับการวิเคราะห์หุ้น

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Downtrend"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

Stock Price Quality Overall
1.26
77
stone_small_igrowth
1.22
77
stone_small_igrowth
2.34
69
stone_small_igrowth
Stock Price Quality Overall
268.00
100
stone_small_igood
13.50
100
stone_small_igood
10.30
100
stone_small_igood
Stock Price Quality Overall
16.80
92
stone_small_idividend
6.95
85
stone_small_idividend
Stock Price Quality Overall
Stock Price Quality Overall

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

Stock Price Timing Overall
3.98
96
stone_small_alltiming
15.40
96
stone_small_alltiming
2.24
96
stone_small_alltiming
Stock Price Timing Overall
20.30
94
stone_small_social
13.00
87
stone_small_social
8.60
89
stone_small_social
Stock Price Timing Overall
171.00
91
stone_small_macd
55.25
87
stone_small_macd
10.60
91
stone_small_macd
Stock Price Timing Overall
7.15
66
stone_small_rsi
10.60
91
stone_small_rsi
1.74
91
stone_small_rsi
Stock Price Timing Overall
27.75
91
stone_small_stochastic
8.70
1
stone_small_stochastic

Top Portfolio Những nhà đầu tư thu được tỷ suất lợi nhuận tốt nhất

Top Watch Most watched stock in Setscope.

Stock Price Quality Overall
1.69
77
stone_small_topwatch
171.00
92
stone_small_topwatch
15.60
85
stone_small_topwatch

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

Stock Price Quality Overall
20.30
62
stone_small_topsocial
13.00
77
stone_small_topsocial
8.60
54
stone_small_topsocial

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

Stock Price Quality Overall
21.80
38
stone_small_roe
15.60
85
stone_small_roe
2.06
62
stone_small_roe
Stock Price Quality Overall
21.80
38
stone_small_roic
15.60
85
stone_small_roic
18.80
62
stone_small_roic

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

Overall Stock Last Change Volume
stone_small_gainer QHPF 7.15 +24.35% 437,500
stone_small_gainer JCKH 0.06 +20.00% 38,867,400
stone_small_gainer SDC 0.07 +16.67% 22,822,600
stone_small_gainer YGG 7.15 +15.32% 4,908,400
stone_small_gainer PPPM 0.08 +14.29% 16,839,600
stone_small_gainer NATION 0.09 +12.50% 2,426,900
stone_small_gainer KC 0.10 +11.11% 1,816,900
stone_small_gainer TACC 4.78 +10.65% 11,135,400
stone_small_gainer EMC 0.11 +10.00% 1,656,200
stone_small_gainer POLY 10.60 +8.16% 1,075,700
Overall Stock Last Change Volume
stone_small_loser DELTA 82.75 -20.43% 265,905,800
stone_small_loser B 0.05 -16.67% 23,610,800
stone_small_loser ROCK 10.80 -10.00% 2,400
stone_small_loser BTNC 26.25 -8.70% 10,600
stone_small_loser EE 0.34 -8.11% 7,983,400
stone_small_loser ZAA 1.40 -7.28% 10,586,400
stone_small_loser HYDRO 0.47 -6.00% 27,700
stone_small_loser WIN 0.67 -5.63% 391,000
stone_small_loser B52 1.34 -5.63% 13,900
stone_small_loser OCC 10.10 -5.61% 200