Web
            Analytics
Deepscope แพลตฟอร์ม AI สำหรับการวิเคราะห์หุ้น

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Sideway"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

Stock Price Quality Overall
1.26
77
stone_small_igrowth
1.20
69
stone_small_igrowth
2.06
69
stone_small_igrowth
Stock Price Quality Overall
89.75
100
stone_small_igood
43.00
100
stone_small_igood
16.00
100
stone_small_igood
Stock Price Quality Overall
18.60
100
stone_small_idividend
6.75
77
stone_small_idividend
Stock Price Quality Overall
Stock Price Quality Overall

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

Stock Price Timing Overall
0.52
96
stone_small_alltiming
2.14
96
stone_small_alltiming
65.50
96
stone_small_alltiming
Stock Price Timing Overall
43.00
91
stone_small_social
1.33
27
stone_small_social
2.80
56
stone_small_social
Stock Price Timing Overall
65.50
96
stone_small_macd
89.75
94
stone_small_macd
16.10
89
stone_small_macd
Stock Price Timing Overall
4.50
91
stone_small_rsi
73.50
91
stone_small_rsi
0.98
91
stone_small_rsi
Stock Price Timing Overall
3.94
91
stone_small_stochastic
5.30
5
stone_small_stochastic
318.00
91
stone_small_stochastic

Top Portfolio Những nhà đầu tư thu được tỷ suất lợi nhuận tốt nhất

Top Watch Most watched stock in Setscope.

Stock Price Quality Overall
100.00
77
stone_small_topwatch
69.00
92
stone_small_topwatch
142.00
69
stone_small_topwatch

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

Stock Price Quality Overall
4.70
38
stone_small_topsocial
23.70
46
stone_small_topsocial
23.90
62
stone_small_topsocial

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

Stock Price Quality Overall
15.00
85
stone_small_roe
12.70
54
stone_small_roe
1.70
54
stone_small_roe
Stock Price Quality Overall
15.00
85
stone_small_roic
1.70
54
stone_small_roic
12.70
54
stone_small_roic

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

Overall Stock Last Change Volume
stone_small_gainer JCKH 0.04 +33.33% 478,300
stone_small_gainer MORE 0.09 +12.50% 4,393,900
stone_small_gainer RABBIT 0.43 +10.26% 100,673,500
stone_small_gainer SCP 6.00 +10.09% 727,600
stone_small_gainer BROCK 1.75 +9.38% 11,600
stone_small_gainer STOWER 0.13 +8.33% 509,300
stone_small_gainer SRICHA 9.05 +7.74% 2,630,700
stone_small_gainer TRITN 0.14 +7.69% 10,123,200
stone_small_gainer NAT 6.60 +7.32% 53,265,800
stone_small_gainer VARO 3.54 +7.27% 38,900
Overall Stock Last Change Volume
stone_small_loser TSE 1.32 -27.07% 27,310,200
stone_small_loser TCOAT 25.00 -19.35% 300
stone_small_loser BIZ 3.46 -13.50% 659,300
stone_small_loser EMC 0.07 -12.50% 363,100
stone_small_loser PSTC 0.52 -11.86% 20,493,400
stone_small_loser ORI 6.85 -9.87% 54,950,000
stone_small_loser RICHY 0.61 -8.96% 1,479,400
stone_small_loser KCAR 6.65 -8.28% 852,700
stone_small_loser ML 0.57 -8.06% 1,780,700
stone_small_loser NUSA 0.46 -8.00% 37,094,900