Web
 Analytics
My Dashboard

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Sideway"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

StockPriceQualityHealth
182.50
92
1.26
85
93.00
77
StockPriceQualityHealth
17.70
100
13.90
100
14.80
100
StockPriceQualityHealth
30.25
100
10.30
100
9.35
92
StockPriceQualityHealth
StockPriceQualityHealth

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

StockPriceTimingHealth
22.90
96
10.40
96
20.20
96
StockPriceTimingHealth
4.30
91
15.10
27
34.75
55
StockPriceTimingHealth
50.00
64
71.00
91
36.75
91
StockPriceTimingHealth
0.70
66
1.70
66
24.00
91
StockPriceTimingHealth
8.80
91
17.20
91
102.00
91

Top Portfolio Những nhà đầu tư thu được tỷ suất lợi nhuận tốt nhất

Top Watch Most watched stock in Setscope.

StockPriceQualityHealth
2.88
69
23.00
77
270.00
62

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

StockPriceQualityHealth
31.00
69
30.75
46
54.50
38

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

StockPriceQualityHealth
29.75
92
0.46
77
17.40
100
StockPriceQualityHealth
29.75
92
0.46
77
17.40
100

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

HealthStockLastChangeVolume
NCAP3.72+22.37%116,647,600
TNDT0.46+17.95%51,653,200
MORE0.46+12.20%339,002,900
NATION0.31+10.71%38,849,000
YGG8.90+10.56%11,934,100
THCOM13.20+10.00%75,519,900
A54.06+8.56%23,668,700
TU-PF0.98+7.69%1,400
WAVE0.14+7.69%2,486,100
JWD22.00+7.32%18,070,900
HealthStockLastChangeVolume
DEMCO5.80-8.66%18,044,500
SAWANG13.30-6.34%9,800
TC13.70-5.52%7,420,200
JTS35.50-5.33%1,156,000
SMT5.70-5.00%21,583,000
AH33.25-5.00%3,545,700
UPA0.19-5.00%13,645,900
EFORL0.39-4.88%2,369,400
ADD12.30-4.65%882,700
KC0.21-4.55%4,635,900