Web
            Analytics
Deepscope แพลตฟอร์ม AI สำหรับการวิเคราะห์หุ้น

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Sideway"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

Stock Price Quality Overall
1.39
77
stone_small_igrowth
1.23
69
stone_small_igrowth
2.12
69
stone_small_igrowth
Stock Price Quality Overall
15.90
100
stone_small_igood
37.75
100
stone_small_igood
86.25
100
stone_small_igood
Stock Price Quality Overall
17.70
100
stone_small_idividend
6.85
85
stone_small_idividend
Stock Price Quality Overall
Stock Price Quality Overall

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

Stock Price Timing Overall
0.66
97
stone_small_alltiming
11.60
96
stone_small_alltiming
7.70
96
stone_small_alltiming
Stock Price Timing Overall
4.74
27
stone_small_social
11.90
91
stone_small_social
2.52
66
stone_small_social
Stock Price Timing Overall
50.00
78
stone_small_macd
222.00
91
stone_small_macd
72.75
92
stone_small_macd
Stock Price Timing Overall
3.88
92
stone_small_rsi
4.00
91
stone_small_rsi
21.10
91
stone_small_rsi
Stock Price Timing Overall
3.30
87
stone_small_stochastic
2.82
2
stone_small_stochastic
6.50
92
stone_small_stochastic

Top Portfolio Những nhà đầu tư thu được tỷ suất lợi nhuận tốt nhất

Top Watch Most watched stock in Setscope.

Stock Price Quality Overall
100.00
85
stone_small_topwatch
70.00
92
stone_small_topwatch
142.50
69
stone_small_topwatch

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

Stock Price Quality Overall
3.80
46
stone_small_topsocial
6.80
62
stone_small_topsocial
1.47
54
stone_small_topsocial

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

Stock Price Quality Overall
15.00
85
stone_small_roe
1.96
46
stone_small_roe
23.50
31
stone_small_roe
Stock Price Quality Overall
15.00
85
stone_small_roic
23.50
31
stone_small_roic
1.59
54
stone_small_roic

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

Overall Stock Last Change Volume
stone_small_gainer SDC 0.05 +25.00% 7,315,200
stone_small_gainer MGI 50.00 +19.76% 8,237,000
stone_small_gainer GIFT 4.84 +13.62% 47,909,900
stone_small_gainer TFI 0.09 +12.50% 171,600
stone_small_gainer BRRGIF 3.80 +12.43% 212,500
stone_small_gainer NAT 8.70 +12.26% 92,475,300
stone_small_gainer KWI 0.68 +11.48% 2,561,500
stone_small_gainer READY 11.70 +11.43% 266,500
stone_small_gainer JAS 2.12 +10.99% 172,581,900
stone_small_gainer NUSA 0.51 +10.87% 167,557,600
Overall Stock Last Change Volume
stone_small_loser PPPM 0.05 -16.67% 23,722,100
stone_small_loser URBNPF 1.40 -12.50% 193,900
stone_small_loser OCC 10.80 -11.48% 300
stone_small_loser B 0.11 -8.33% 835,600
stone_small_loser CCET 2.68 -8.22% 46,867,000
stone_small_loser JKN 0.80 -8.05% 62,131,100
stone_small_loser TNPF 1.64 -7.87% 8,100
stone_small_loser GSC 1.85 -7.04% 205,800
stone_small_loser SCI 1.00 -6.54% 9,040,400
stone_small_loser PROEN 1.95 -6.25% 5,984,000