Web
            Analytics
My Dashboard

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Downtrend"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

Stock Price Quality Overall
17.80
85
11.90
77
5.65
62
Stock Price Quality Overall
13.60
100
25.50
92
142.50
92
Stock Price Quality Overall
Stock Price Quality Overall
Stock Price Quality Overall

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

Stock Price Timing Overall
10.00
96
10.90
91
4.34
91
Stock Price Timing Overall
27.00
26
31.25
28
2.00
51
Stock Price Timing Overall
Stock Price Timing Overall
Stock Price Timing Overall

Top Portfolio Những nhà đầu tư thu được tỷ suất lợi nhuận tốt nhất

Top Watch Most watched stock in Setscope.

Stock Price Quality Overall
32.00
38
182.00
69
100.50
77

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

Stock Price Quality Overall
33.00
85
29.00
77
0.66
69

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

Stock Price Quality Overall
28.00
85
14.60
100
7.95
77
Stock Price Quality Overall
28.00
85
14.60
100
7.45
77

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

Overall Stock Last Change Volume
NEWS 0.04 +33.33% 38,553,700
SVR 1.77 +26.43% 103,256,600
PPPM 0.11 +22.22% 24,899,800
SAF 1.71 +18.75% 36,536,200
DTCENT 1.93 +14.88% 43,659,300
KKC 0.28 +12.00% 172,000
KWI 2.10 +9.95% 16,678,100
Q-CON 17.80 +9.88% 6,846,600
GSC 2.10 +9.38% 505,000
KAMART 7.75 +9.15% 16,030,700
Overall Stock Last Change Volume
DPAINT 8.20 -11.35% 5,176,900
JCKH 0.08 -11.11% 3,098,400
CPH 29.50 -9.92% 3,386,300
JASIF 7.00 -9.09% 201,600,400
ITTHI 2.80 -8.50% 78,612,800
CGD 0.37 -7.50% 81,839,500
SDC 0.13 -7.14% 18,534,100
TRITN 0.16 -5.88% 19,247,100
CPR 5.70 -5.79% 13,579,000
AFC 7.55 -5.03% 38,700