Web
            Analytics
Opportunity - Quality

Opportunity - Quality

Updated: 2024-03-05 Q4/23
Cổ phiếu đang tăng trưởng nhanh. Công ty có lợi nhuận xuất sắc và sức khỏe tài chính tốt. Tăng trưởng rất nhanh chóng.

100

Quality Score

87

Timing Score

AU

AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED Company financial health is Excellent
 • TH:MAI
...
 • 9.35
 • PEG 0.11
Compare Watchlist Myport

92

Quality Score

50

Timing Score

SKY

SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED Company financial health is Good
 • TH:SET
...
 • 27.25
 • PEG 0.40
Compare Watchlist Myport

77

Quality Score

66

Timing Score

BIZ

BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY Company financial health is Good
 • TH:MAI
...
 • 3.44
 • PEG 0.04
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
AU42.8017.3418.661.632.250.119.35
SKY35.989.3014.740.000.000.4027.25
BIZ10.2718.2725.365.758.720.043.44
Cổ phiếu ổn định. Công ty có lợi nhuận tốt và sức khỏe tài chính xuất sắc. Tăng trưởng chậm nhưng đều đặn

100

Quality Score

71

Timing Score

SISB

SISB PUBLIC COMPANY LIMITED Company financial health is Excellent
 • TH:SET
 • 40.00
 • PEG 2.19
Compare Watchlist Myport

92

Quality Score

28

Timing Score

SMART

SMART CONCRETE PUBLIC COMPA... Company financial health is Good
 • TH:MAI
 • 1.05
 • PEG -0.51
Compare Watchlist Myport

85

Quality Score

92

Timing Score

XO

EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY ... Company financial health is Good
 • TH:MAI
 • 26.75
 • PEG 0.26
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
SISB57.5315.9225.740.450.782.1940.00
SMART10.2617.3216.703.328.69-0.511.05
XO14.5442.8551.611.653.320.2626.75
Cổ tức cao liên tục với lợi nhuận vừa phải và sức khỏe tài chính tốt

100

Quality Score

28

Timing Score

ICHI

ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIM... Company financial health is Excellent
 • TH:SET
...
 • 16.70
 • PEG 1.16
Compare Watchlist Myport

100

Quality Score

28

Timing Score

Q-CON

QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS Company financial health is Excellent
 • TH:SET
...
 • 15.30
 • PEG 0.24
Compare Watchlist Myport

92

Quality Score

91

Timing Score

PTTEP

PTT EXPLORATION AND PRODUCTION Company financial health is Good
 • TH:SET
...
 • 158.00
 • PEG 0.24
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
ICHI19.7318.8718.323.825.991.1616.70
Q-CON8.0033.3831.704.976.540.2415.30
PTTEP8.1817.0015.876.196.010.24158.00
Cổ phiếu mới niêm yết, với hiệu suất xuất sắc và sức khỏe tài chính tốt trong giai đoạn mới đây nhất
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
ไม่พบข้อมูล
Phục hồi lợi nhuận từ hiệu suất kém với tiềm năng tăng trưởng cao và sức khỏe tài chính mạnh hơn
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
ไม่พบข้อมูล