Web
                        Analytics
Opportunity - Quality

Opportunity - Quality

Updated: 2023-08-25 Q2/23
Cổ phiếu đang tăng trưởng nhanh. Công ty có lợi nhuận xuất sắc và sức khỏe tài chính tốt. Tăng trưởng rất nhanh chóng.

77

Quality Score

56

Timing Score

EASON

EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED Company financial health is Good
  • TH:SET
...
  • 1.26
  • PEG 0.08
Compare Watchlist Myport

77

Quality Score

0

Timing Score

FLOYD

FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED Company financial health is Good
  • TH:MAI
...
  • 1.22
  • PEG 0.05
Compare Watchlist Myport

69

Quality Score

26

Timing Score

UV

UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED Company financial health is OK
  • TH:SET
...
  • 2.34
  • PEG 0.16
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
EASON9.447.967.370.007.940.081.26
FLOYD8.5914.4113.320.000.460.051.22
UV11.973.833.391.531.920.162.34
Cổ phiếu ổn định. Công ty có lợi nhuận tốt và sức khỏe tài chính xuất sắc. Tăng trưởng chậm nhưng đều đặn

100

Quality Score

91

Timing Score

BH

BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC ... Company financial health is Excellent
  • TH:SET
  • 268.00
  • PEG 0.42
Compare Watchlist Myport

100

Quality Score

87

Timing Score

MC

MC GROUP PUBLIC COMPANY LIM... Company financial health is Excellent
  • TH:SET
  • 13.50
  • PEG 0.93
Compare Watchlist Myport

100

Quality Score

54

Timing Score

AU

AFTER YOU PUBLIC COMPANY LI... Company financial health is Excellent
  • TH:MAI
  • 10.30
  • PEG 0.14
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
BH33.4432.7732.981.511.310.42268.00
MC16.6115.5617.435.716.000.9313.50
AU57.2115.8816.900.001.460.1410.30
Cổ tức cao liên tục với lợi nhuận vừa phải và sức khỏe tài chính tốt

92

Quality Score

89

Timing Score

ICHI

ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIM... Company financial health is Good
  • TH:SET
...
  • 16.80
  • PEG 1.50
Compare Watchlist Myport

85

Quality Score

26

Timing Score

MFEC

MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED Company financial health is Good
  • TH:SET
...
  • 6.95
  • PEG 2.39
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
ICHI25.3215.1214.784.423.571.5016.80
MFEC3.8115.4436.035.035.762.396.95
Cổ phiếu mới niêm yết, với hiệu suất xuất sắc và sức khỏe tài chính tốt trong giai đoạn mới đây nhất
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
ไม่พบข้อมูล
Phục hồi lợi nhuận từ hiệu suất kém với tiềm năng tăng trưởng cao và sức khỏe tài chính mạnh hơn
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
ไม่พบข้อมูล