Web
            Analytics
Opportunity - Quality

Opportunity - Quality

Updated: 2023-11-25 Q3/23
Cổ phiếu đang tăng trưởng nhanh. Công ty có lợi nhuận xuất sắc và sức khỏe tài chính tốt. Tăng trưởng rất nhanh chóng.

77

Quality Score

55

Timing Score

EASON

EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED Company financial health is Good
 • TH:SET
...
 • 1.31
 • PEG 0.05
Compare Watchlist Myport

69

Quality Score

51

Timing Score

UV

UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED Company financial health is OK
 • TH:SET
...
 • 2.22
 • PEG 0.11
Compare Watchlist Myport

69

Quality Score

50

Timing Score

FLOYD

FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED Company financial health is OK
 • TH:MAI
...
 • 1.14
 • PEG 0.09
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
EASON6.2610.9111.390.007.630.051.31
UV8.234.434.691.534.050.112.22
FLOYD14.407.047.190.000.490.091.14
Cổ phiếu ổn định. Công ty có lợi nhuận tốt và sức khỏe tài chính xuất sắc. Tăng trưởng chậm nhưng đều đặn

100

Quality Score

89

Timing Score

Q-CON

QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS Company financial health is Excellent
 • TH:SET
 • 14.40
 • PEG 0.26
Compare Watchlist Myport

100

Quality Score

64

Timing Score

SISB

SISB PUBLIC COMPANY LIMITED Company financial health is Excellent
 • TH:SET
 • 33.75
 • PEG 2.11
Compare Watchlist Myport

100

Quality Score

28

Timing Score

AU

AFTER YOU PUBLIC COMPANY LI... Company financial health is Excellent
 • TH:MAI
 • 9.20
 • PEG 0.11
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
Q-CON8.7129.7729.472.985.210.2614.40
SISB55.5314.5824.090.520.472.1133.75
AU44.9117.1118.310.001.630.119.20
Cổ tức cao liên tục với lợi nhuận vừa phải và sức khỏe tài chính tốt

100

Quality Score

26

Timing Score

ICHI

ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIM... Company financial health is Excellent
 • TH:SET
...
 • 14.40
 • PEG 1.14
Compare Watchlist Myport

85

Quality Score

50

Timing Score

MFEC

MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED Company financial health is Good
 • TH:SET
...
 • 6.25
 • PEG 2.22
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
ICHI18.7516.9216.374.424.171.1414.40
MFEC3.4414.6534.895.036.402.226.25
Cổ phiếu mới niêm yết, với hiệu suất xuất sắc và sức khỏe tài chính tốt trong giai đoạn mới đây nhất
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
ไม่พบข้อมูล
Phục hồi lợi nhuận từ hiệu suất kém với tiềm năng tăng trưởng cao và sức khỏe tài chính mạnh hơn
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
ไม่พบข้อมูล