Web
            Analytics
Cổ phiếu EP - (SET) | EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-01-26

Stock Check  (Updated: 2023-01-27 02:15:02)

EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 4.26
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

EP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 69%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.09 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 59
  Magic Formula Rank by ROA
13
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
13
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
11
GREAT
  Price 4.26
  PBV / Sector
1.04 / 1.61
GREAT
  Earning Per Share 0.19
  PE / Sector
3.90 / 20.41
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.08 / 0.20
  Average 1M Daily Value
1.15 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.80 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 54%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
20.34 / 31.65
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
62.82 / 22.11
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-12.48 / 4.39
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
17.89 / 9.97
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
17.72 / 7.77
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
1.96 / 1.00
GOOD
  ROE (%) / Sector
28.79 / 14.76
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
26.71 / 11.44
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
2.20 / 1.17
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 75%
X
  Dividend (%) / Sector
5.87 / 4.11
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.89 / 3.72
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.48 / 0.06
GOOD
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-01-27 05:51:29
  Symbol EP
  Name EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Resources >> Energy & Utilities
  Market SET
  Listed Shares 932.51 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 3,972.48 / 80,654.69
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks