Web
            Analytics
Opportunity – Timing

Opportunity - Timing

Xếp hạng cổ phiếu dựa vào tất cả các chỉ số, dựa trên thời điểm mua
1

100

Quality Score

94

Timing Score

FTREIT

FRASERS PROPERTY THAILAND I... Company financial health is Excellent
 • TH:SET
 • 11.10
Compare Watchlist Myport
2

100

Quality Score

91

Timing Score

BAREIT

BA AIRPORT LEASEHOLD REAL E... Company financial health is Excellent
 • TH:SET
 • 11.00
Compare Watchlist Myport
3

100

Quality Score

91

Timing Score

ERWPF

ERAWAN HOTEL GROWTH PROPERT... Company financial health is Excellent
 • TH:SET
 • 4.38
Compare Watchlist Myport
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
1FTREIT0.000.000.000.03 M0.000.0011.10
2BAREIT0.000.000.000.01 M0.000.0011.00
3ERWPF0.000.000.00771.32000.000.004.38
Xếp hạng cổ phiếu dựa vào Điểm Xếp hạng xã hội, dựa trên thời điểm mua
1

54

Quality Score

66

Timing Score

F&D

FOOD AND DRINKS PUBLIC COMP... Company financial health is Not Good
 • TH:SET
 • 33.00
 • PEG 0.05
Compare Watchlist Myport
2

46

Quality Score

6

Timing Score

S&J

S & J INTERNATIONAL ENTERPR... Company financial health is Not Good
 • TH:SET
 • 39.25
 • PEG 1.36
Compare Watchlist Myport
3

77

Quality Score

26

Timing Score

ITC

I-TAIL CORPORATION PUBLIC C... Company financial health is Good
 • TH:SET
 • 26.75
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
1F&D22.182.202.08581.60003.480.0533.00
2S&J11.6711.4710.465884.78008.891.3639.25
3ITC17.9533.1922.550.08 M19.620.0026.75
Stocks ordered by MACD timing indicator. The indicator also looks for only stocks with MACD value > 0 and MACD line just crossed up the signal line no longer than 3 days.

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
Stocks ordered by RSI timing indicator. The indicator also looks for only stocks those RSI line just crossed up 70 no longer than 3 days.

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
Stocks ordered by STOCHASTIC timing indicator. The indicator also looks for only stocks with STOCHASTIC value > 80 and STOCHASTIC line just crossed up the signal line no longer than 3 days.

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
Stocks with Quality + Timing Score more than 70 in average which just turns Gem sign into green, resulted in a good timing to buy.
1

100

Quality Score

94

Timing Score

FTREIT

FRASERS PROPERTY THAILAND I... Company financial health is Excellent
 • TH:SET
 • 11.10
Compare Watchlist Myport
2

69

Quality Score

91

Timing Score

NEWS

NEWS NETWORK CORPORATION PU... Company financial health is OK
 • TH:MAI
 • 0.04
Compare Watchlist Myport
3

62

Quality Score

91

Timing Score

CHARAN

CHARAN INSURANCE PUBLIC COM... Company financial health is OK
 • TH:SET
 • 32.75
 • PEG -0.02
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
1FTREIT0.000.000.000.03 M0.000.0011.10
2NEWS79.565.173.534226.0100212.330.000.04
3CHARAN5.6312.709.12393.000014.51-0.0232.75