Web
            Analytics
Cổ phiếu BRI - (SET) | BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-12-11

Stock Check  (Updated: 2023-12-09 01:30:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 8.35
Price
-0.10 (-1.18%)
Day Change
Social: 63

BRI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 64%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 63
  Magic Formula Rank by ROA
8
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
8
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
9
GREAT
  Price 8.35
  PBV / Sector
1.36 / 1.00
GOOD
  Earning Per Share 1.28
  PE / Sector
4.73 / 19.29
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / -7.55
  Average 1M Daily Value
15.84 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
12.00 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 81%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
23.49 / 17.18
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
19.80 / 12.66
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
19.46 / 22.07
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
14.30 / 6.87
  ROA Average (%) / Sector
11.79 / 6.53
  ROA Change Average (%) / Sector
38.26 / 10.93
GREAT
  ROE (%) / Sector
31.03 / 10.56
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
33.05 / 9.79
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-3.67 / -6.01
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 66%
X
  Dividend (%) / Sector
8.63 / 5.55
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
8.53 / 5.59
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 39.60
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-12-09 05:20:38
  Symbol BRI
  Name BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Property & Construction >> Property Development
  Market SET
  Listed Shares 853.08 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 7,123.23 / 26,155.76
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks